جرثقیل سقفی

 • خانه
 • جرثقیل سقفی
 • جرثقیل سقفی

  موارد استفاده ی هر یک از این جرثقیل ها متفاوت بوده به عنوان نمونه جرثقیل سقفی دو پل در اماکن بسته که طول و مسافت عمودی زیاد باشد کاربرد فراوانی دارد.


  انواع جرثقیل های سقفی


  در بخش فروش جرثقیل سقفی به سه بخش تقسیم می گردد

  انواع جرثقیل سقفی دماگ

  انواع جرثقیل سقفی دماگ

  انواع جرثقیل سقفی کیتو

  انواع جرثقیل سقفی کیتو

  انواع جرثقیل سقفی کیتو

  انواع جرثقیل سقفی کیتو

  جرثقیل سقفی برقیپنوماتیک (باری) جرثقیل سقفی دستی که از ظرفبت 500 گرم تا 20 تن می باشد و به صورت زنجیری می باشد. جرثقیل های برقی که از ظرفیت 100 کیلو تا 100 تن می باشد به دو بخش تقسیم می شود. {1- زنجیری {2- بکسلی جرثقیل برقی زنجیری: از ظرفیت 100 کیلو تا 20 تن به صورت نو و استک موجود می باشد.

  جرثقیل برقی بکسلیاز ظرفیت 500 کیلو تا 100 تن در مارک های مختلف به صورت تک قرقره تا 8 قرقره موجود می باشد.

  جرثقیل پنوماتیکباری که از ظرفیت 250 کیلو تا 10 تن در مارک های مختلف موجود می باشد. قلاب جرثقیل سقفی که بنا به ظرفیت جرثقیل و کارایی آن به دو بخش تک قرقره و چند قرقره موجود می باشد. جرثقیل های سقفی برقی بکسلی به 5 بخش موتور راهبر قلاب گیربکس درام تقسیم می گردد. موتور: اجزاء تشکیل دهنده ی موتور شامل بلبرینگ ها پوسته های جلو و عقب روتویر و سیم پیچ می باشد. که بدل بلغاری ان در تمامی اجزای تشکیل دهنده موجود می باشد. گیربکسک شامل پوستهٰ، دهنده ها، بلبرینگ ها و دری جلو و عقب و شافت وسط که مدل بلغاری آن در تمامی اجزاء تشکیل دهنده موجود می باشد. قلاب: بنا به تناژ جرثقیل در مارک های مختلف موجود می باشد. راهبر: به دو بخش تقسیم می گردد . 1- مدل آویز که شامل دو قسمت موتور و چرخ ها می باشد. و جرثقیل روی بال پل یا تیر آهن آویز شده توسط موتور هدایت می گردد. 4-2 مدل کالسکه ای که شامل چهارچوب آهنی که توسط موتور و گیربکس هدایت می شود و جرثقیل در مرکز آن نصب می گردد. درام:‌ که همان سیم جمع کن جرثقیل می باشد که بسته به ارتفاع سیم بکسل از 6 متر ارتفاع تا 72 متر موجود است در داخل درام کوبلینگ شافت موتور و گیربکس را به هم متصل کرده و باعث حرکت پایین و بالای جرثقیل می شود.  جرثقیل نو و استوک 6

  جرثقیل نو و استوک 5

  جرثقیل نو و استوک 4

  جرثقیل نو و استوک 3

  جرثقیل نو و استوک 2

  جرثقیل نو و استوک 1

  جرثقیل 32 تنی بلغاری

  انواع قلاب جرثقیل

  اشتراک خبرنامه در تلگرام

  Back-To-Top